Huishoudelijk reglement

 

 

VERENIGING HET AMATEURS WIJNMAKERSGILDE DE BRAAMSTRUIK. 

Dit reglement is een aanvulling op de statuten en regelt een aantal praktische zaken. Ieder lid kan er kennis van nemen. De doelstelling is dat de gilde-avonden in een goede sfeer verlopen.

CONTRIBUTIE

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Te betalen voor 1 oktober. 

RESERVE

Er wordt een minimale reserve aangehouden van 10 keer het contributiebedrag van een individueel lid. De bedoeling van de reserve is een buffer te hebben voor onverwachte uitgaven.

HET CONSUMEREN VAN WIJN OP DE GILDE-AVONDEN

We willen misbruik van alcohol tegengaan. Daarom is het devies: proef en geniet van elkaars wijn.

GILDE-AVONDEN

In principe wordt er in de maanden september tot en met mei een gildeavond georganiseerd op de eerste donderdag van de maand. 
Jaarlijks is de afsluiting van het gildeseizoen in juni op een nader te bepalen datum. 

ROKEN 
Roken op de gilde-avonden is niet toegestaan.  Het kan immers nadelige gevolgen hebben op het ruiken en het proeven van de wijnen. 

CORVEEDIENSTEN 
Dit houdt in het verzorgen van de koffie en thee, het verzorgen van de wijn en het stokbrood, het afruimen van de tafels en het afwassen. 
Deze werkzaamheden worden bij toerbeurt verricht door minimaal twee personen. 

WIJNRESULTATEN

Het resultaat van een eigengemaakte wijn komt mede tot stand door de opbouwende kritiek van de andere gildeleden. Leden willen elkaars wijn beoordelen en van elkaars wijn genieten. Daarom is het gewenst dat elk lid probeert minimaal één wijn per gildeseizoen mee te brengen. 

LIDMAATSCHAP FEDERATIE 
We zijn als vereniging lid van de Federatie van Amateur Wijnmakers, Bierbrouwers en Likeurbereidersgilden. De federatie organiseert jaarlijks een landelijke keuring, leidt keurmeesters op en ondersteunt de aangesloten gilden. 

BIBLIOTHEEK

In het wijnlokaal staan boeken en tijdschriften die voor ieder lid in te zien zijn.

 

 Wil je lid worden van

    De Braamstruik?

   Neem dan contact

        met ons op >>

 

>>>> CONTACT <<<<<

-----------------------------------

 

 

      HANDIGE LINKS

 

 

 

 

 


 

 

 

 

             Geweest

      achter de log-in

 

       DRUIVENTIJD


 

Rondo, de schil geeft veel kleur aan de wijn.
 

 _________

 

 

 

  .........

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved wijngildebraamstruik.nl