Gildeinformatie

 

Contact

Telefoon      050-5410077

Email           wijngildebraamstruik()gmail.com

Website       https://wijngildebraamstruik.nl

 

_______________________________________________________

Bijeenkomsten        
Wanneer Iedere 1ste donderdag van de maand     
  Behalve in juli en augustus
Hoe laat 20.00 - 22.30 uur
  19.30 uur   in geval van Onderlinge Wijnkeuring    
Waar In het Wijnlokaal
  Pop Dijkemaweg 63,  9731 BD  Groningen

Het gildeseizoen loopt van september tot en met juni.

De maanden juli en augustus zijn er geen gildeavonden.

In september houden we de Algemene Leden Vergadering.

 

________________________________________________________

Wat doen we zoal bij het Gilde, doel
We komen 1 x per maand bij ellkaar in het Wijnlokaal
Gemiddeld komen er 20 leden, zowel beginnende als vergevorderde
Uitwisselen van ervaringen
Houden van lezingen en excursies
Houden van onderlinge wijnkeuringen en ook regionale- en landelijke keuringen   
Cursussen bij voldoende belangstelling
Kennis delen
Proeven van elkaars zelfgemaakte wijnen
Gezelligheid
Er is belangstelling voor alles wat verwant is aan wijn

 

_______________________________________________________

Contributie

De contributie voor een gildeseizoen (10 gildeavonden) bedraagt € 35,-  per persoon, voor een  partner  € 25,-

Betaling contributie vóór 15 oktober.

Rabobank  (met IBAN):

NL64 RABO 0140 5792 57 t n v  'AWG de Braamstruik'

Opzegging lidmaatschap vóór 1 juli schriftelijk bij het bestuur of per email: wijngildebraamstruik(())gmail.com

_______________________________________________________

Bestuur       
Email wijngildebraamstruik()gmail.com 
Voorzitter                 Lineke  Tolbert 06-10806894
Secretaris Peter                     Eppenhuizen      0595-422746
Penningmeester Ina Schildwolde 06-51013815
Webmaster Alie Groningen 050-5410077   
       

 

_____________________________________________________ 

Keurmeesters
In de afgelopen jaren hebben enkele van onze leden de opleiding voor amateur wijnkeurmeester bij de Federatie gevolgd met goed resultaat.
Regionaal en landelijk zijn onze keuwrmeesters niet meer actief; we kunnen nu nog wel steeds profiteren van hun kennis.
 
____________________________________________________
Bestellen

Gist (Bioferm Killergist), pecto-enzymen, gistvoeding etc … kan bij Alie

tel 050 5410077

____________________________________________________

Federatie

Het gilde is sinds 1995 aangesloten bij de FAWBG (landelijke Federatie van Amateur Wijn– / likeurmakers en Bierbrouwers Gilden)

____________________________________________________
KVK
Het gilde staat sinds 26 april 1995 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen nr 26616
 


Copyright © 2021. All Rights Reserved wijngildebraamstruik.nl